راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر اصفهان به تـــبريز
چهارشنبه 9 مهر 274,000
شنبه 12 مهر 274,000
دوشنبه 14 مهر 363,000
چهارشنبه 16 مهر 319,000
شنبه 19 مهر 453,000
دوشنبه 21 مهر 542,000
چهارشنبه 23 مهر 453,000
دوشنبه 28 مهر 587,000
چهارشنبه 30 مهر 453,000
شنبه 3 آبان 453,000
دوشنبه 5 آبان 498,000
چهارشنبه 7 آبان 498,000