راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر کرمان به تـــبريز
شنبه 21 تير 665,000
دوشنبه 23 تير 571,000
چهارشنبه 25 تير 712,000
شنبه 28 تير 712,000
دوشنبه 30 تير 665,000
چهارشنبه 1 مرداد 665,000
شنبه 4 مرداد 758,000
دوشنبه 6 مرداد 758,000
چهارشنبه 8 مرداد 758,000
شنبه 11 مرداد 758,000
دوشنبه 13 مرداد 758,000
چهارشنبه 15 مرداد 758,000
شنبه 18 مرداد 758,000
دوشنبه 20 مرداد 758,000