راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر شيراز به تـــبريز
شنبه 5 تير 1,430,000
دوشنبه 7 تير 1,132,000
سه شنبه 8 تير 950,000
چهارشنبه 9 تير 1,254,000
شنبه 12 تير 870,000
یکشنبه 13 تير 900,000
دوشنبه 14 تير 1,132,000
سه شنبه 15 تير 860,000
چهارشنبه 16 تير 1,132,000
جمعه 18 تير 1,193,000
شنبه 19 تير 860,000
یکشنبه 20 تير 900,000
دوشنبه 21 تير 1,193,000
سه شنبه 22 تير 850,000
چهارشنبه 23 تير 1,193,000
جمعه 25 تير 1,193,000
شنبه 26 تير 870,000
یکشنبه 27 تير 900,000
دوشنبه 28 تير 1,193,000
سه شنبه 29 تير 870,000
چهارشنبه 30 تير 1,193,000
شنبه 2 مرداد 870,000
یکشنبه 3 مرداد 1,218,000
سه شنبه 5 مرداد 870,000
شنبه 9 مرداد 870,000
سه شنبه 12 مرداد 870,000
شنبه 16 مرداد 870,000
سه شنبه 19 مرداد 870,000
شنبه 23 مرداد 870,000
سه شنبه 26 مرداد 990,000
شنبه 30 مرداد 990,000
سه شنبه 2 شهریور 800,000
شنبه 6 شهریور 890,000
سه شنبه 9 شهریور 800,000
شنبه 13 شهریور 890,000
سه شنبه 16 شهریور 800,000
شنبه 20 شهریور 890,000
سه شنبه 23 شهریور 800,000
شنبه 27 شهریور 890,000
سه شنبه 30 شهریور 800,000